Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Jogszabályok, szabályzatok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.),

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.),

- az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény,

- a Kjt. szociális és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (R.),

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (Ir.),

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (Tr.),

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet,

- az államháztartásról 2011.évi CXCV. törvény (Áht.),

- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (III.31.) EMMI utasítás (SZGYF SZMSZ),

- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének Ügyrendje,

- az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól szóló 23/2018. (VII.27.) SZGYF szabályzat,

- a követeléskezelés rendjéről szóló 8/2017. (IV.5.) SZGYF-szabályzat

- az intézmény mindenkori hatályos szervezeti- és működési szabályzata,Megtekint

- az intézmény mindenkori hatályos adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata Megtekint