Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Átadás

Átadásra került a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény korszerűsített II. sz. gondozotti épülete

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 kódszámú projekt keretében 2015. szeptember 29-én projektzáró ünnepséget tartott Bácsborsódon.

A „Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése” című projekt keretén belül az intézmény székhelyén található 43 fő szenvedélybeteg ellátásának helyet adó II. számú gondozotti épület alapterülete 493,17 m2–ről 889,46 m2-re növekedett, amely elősegítette az intézmény-egységben lévő zsúfoltság megszűntetését. A beruházás megvalósítása során az alapterület-növekedés mellett az épület tetszetős, korszerű külsőt kapott, valamint megtörtént az akadálymentesítés az ellátást igénybe vevők igényeihez igazodóan. A projekt megvalósításának időszaka alatt az intézményben belső képzéseket tartottak, melyek felkészítették az ellátást igénybevevőket és a gondozóikat a korszerűsítéssel járó változásokra.

A magasabb szintű szolgáltatás biztosítása segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők társadalmi integrációjában, továbbá hozzájárulhat a közösségi aktivitásuk növeléséhez.

A projektzáró ünnepség a beruházás helyszínén került megrendezésre, így a vendégek megtekinthették az új, korszerű épületet.
A rendezvényen a projektben közreműködő személyek, az SZGYF és a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény munkatársai, szakmai partnerei, valamint az állami fenntartású Bács-Kiskun megyei gyermekvédelmi és szociális intézmények vezetői voltak jelen.


Az ünnepséget Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta meg, ezt követte az ellátást igénybevevők és gondozóik műsora. Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára ünnepi beszédében hangsúlyozta az ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése mellett a dolgozók anyagi megbecsülésének szükségességét is. A projektet dr. Felekyné Mohácsi Mária, a projekt menedzsere, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese ismertette.A II. épület ünnepélyes átadására szalag átvágásával került sor, majd a résztvevők megtekinthették az épületet. Az ünnepségen megjelenteknek Bari József, a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény igazgatója, valamint Bariné Grizák Zsuzsanna a projektben érintett II. osztály osztályvezetője mutatta meg a korszerűsített épületet.A projektzáró rendezvény hivatalos részét kötetlen szakmai beszélgetés követte. Az állófogadáson Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója mondott pohárköszöntőt.