Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Telephelyek

Az intézmény telephelyeinek bemutatása

Bácsborsód

kastély és park részletAz intézmény székhelyén öt osztályon folyik ápolási-gondozási tevékenység. Az 1984-1990-es épületbõvítés során került megépítésre a IV-es és az V-ös épület fennjáró ellátottjaink részére. Kétágyas szobák kerültek kialakításra, lehetõség nyílott házaspári elhelyezésekre. Az V-ös épület alagsorában rendezvények tartására nyílik lehetõség, illetve az oktatási tevékenység is itt folyik. 3-as osztály bejárataAz ellátás eredetileg két szinten történt. A 2000-es években már érezhetõ volt, hogy bent élõ ellátottjaink állapota is egyre fokozottabb ápolási tevékenységet igényel, ugyanakkor a várakozókról az elõgondozások elemzése során kiderült, hogy egészségi állapot és jövedelmi helyzet szempontjából is rosszabb helyzetben vannak, mint intézményben élõ kortársaik. Ezért pályázati forrás felhasználásával átalakításra került a IV-es épület belsõ szerkezete, a kétágyas szobák négyágyasra lettek alakítva, 5-ös osztály előtti sétányminden szobához külön vizesblokk került beépítésre. A beruházáshoz kapcsoltan fejlesztettük az ápolási eszközeinket is: betegemelõ szerkezet, ágytálmosó berendezés és levegõáramlásos antidekubitor eszközök kerültek beszerzésre. Így jelenleg két fekvõbeteg-ellátó-, egy átmeneti-, egy fennjáró- és egy szenvedélybetegeket ellátó osztályon folyik az ápolási, gondozási munka. Az intézmény profilja: idõsek és szenvedélyek bentlakásos otthona.

Bácsalmás

a bácsalmási otthon kívülrőlBácsalmási részlegünkben 50 ellátott elhelyezésére van lehetõség. Az intézményhez tartozó kertben régebben konyhakerti növények, elsõsorban fûszerpaprika termesztésére használtuk jelenleg gyümölcsös került telepítésre, néhány éven belül az õszibarack igény jelentõs részét képes lesz kielégíteni. Eredetileg itt nyílt meg a 16 férõhelyes emelt szintû ellátást biztosító részleg, a megyében elsõként. 2007-ben készült el a konyhát és étkezõt összekötõ fedett átjáró, beépítésre került a padlástér egyik fele is. Az idõközben beköltözött és hobbiból festõ ellátottunk jóvoltából a folyosók a virágokon kívül élénk színû tájképekkel és csendéletekkel kerültek díszítésre. Uniós támogatás keretében 2010-ben korszerűsítettük a telephelyet. Az intézmény ellátási profilja: idõsek bentlakásos otthona.

a bácsalmási otthon kívülről bácsalmási otthon ebédlője bácsalmási otthon társalgója


Gara

garai telephely főépület részlet1957-ben a megüresedett határõr laktanya épülete az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába került azzal a céllal, hogy ott egészségügyi gyermekotthon létesüljön. Az átalakítást követõen 1958. februárjában kezdte meg mûködést az intézmény. Az év végére az ellátott gyermekek száma 70 fõre, majd folyamatosan bõvülve 1963-ra 210-re, 1986-ra pedig már 330-ra emelkedett. medenceMegyei fenntartásba 1971-tõl került az intézmény, ekkortól jelentõsebb átalakítások is történtek. Az utolsó nagyobb beruházás (közel egymilliárd Ft értékben) 2003-ban fejezõdött be, a jelenlegi épületszerkezet ekkor alakult ki. Az ellátotti létszám 250 fõnél állapodott meg. Az intézmény úszómedencével, tornateremmel és a településen foglalkoztató házzal (elsõsorban szõtteseket készítenek) is rendelkezik. 2008. január 1-tõl integrálta a fenntartó intézményünkhöz a részleget. Az intézmény ellátási profilja: fogyatékos személyek bentlakásos otthona, idősek otthona.


Katymár

katymári telephely régi karácsonyi képSzintén egy régebbi határõr laktanya épülete került átalakításra és funkcionál azóta szociális intézményként 1959. július 1-e óta. Az elsõ fenntartó a Kiskunhalasi Járási Hivatal, kezdetben idõseket és fogyatékkal élõ személyeket. Az intézmény 90 férõhellyel indult, mely létszám 1983. január 1-tõl (az intézmény ekkor szakosodott fogyatékos személyek ellátására) 70 fõre csökkent, jelenleg is ez a hivatalos férõhelyszám.. Ellátási profil: fogyatékosok ápoló gondozó otthona.

Régi képek az intézményről:
régi kép a katymári telephelyről régi kép a katymári telephelyről

Az intézmény jelenleg:
jelenlegi kép a katymári telephelyről jelenlegi kép a katymári telephelyről


Nagybaracska

A részleg 1991-ben került intézményünkhöz. Az épület egy régi lakóház átalakítása révén vált szociális intézménnyé. Legkisebb, ebbõl fakadóan legotthonosabb részlegünk, az egyetlen olyan, amelyik önálló fõzõkonyhával nem rendelkezik. 20 fő ápolása-gondozása történik a telephelyen. 2010 évben megtörtént a telephely korszerűsítése uniós pályázati forrásból. Ellátási profil: idõsek bentlakásos intézménye.

nagybaracskai telephely parkja nagybaracskai telephely parkja