Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Foglalkoztatás

Foglalkoztatás

Nem az a barát aki kabátot ad neked, hanem aki megtanít kabátot varrni.

A foglalkoztatás célja: a lakók mindennapi életének ésszerû tartalommal való megtöltése, melynek segítségével ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás tudata.

Intézményünk az ellátottak meglévõ képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szociotherápiás foglalkozásokat szervez.

A szociotherápiás foglalkozások formáit az ellátott életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelõen választjuk meg, az egyéni gondozási és fejlesztési tervben megfogalmazott célkitûzésekkel összhangban.

Az egyéni és csoportos foglalkoztatás alapelvei:

 • célszerûség,
 • önkéntesség,
 • folyamatosság,
 • mértéktartás,
 • egyénre szabottság,
 • rendszeres értékelés,
 • változatosság.

Az intézmény mûködési körén belül szervezett munkavégzési célú foglalkoztatás lehet az ellátást igénybe vevõk mûvelõdését, szórakozását szolgáló helyiségeiben, valamint az intézmény közvetlen környezetében, kertben végzett munka.

Munkajutalomban minden, az intézmény mûködési körén belül szervezett foglalkoztatásban részt vevõ ellátott részesül.

Szórakoztató, kulturális, kreatív foglalkozások:

Ide sorolhatók azok a tevékenységek, amelyek az ellátást igénybe vevõ érdeklõdési körének, képességének, életkorának megfelel, nem megterhelõ, készségfejlesztõ, önkéntes, szórakoztató kikapcsolódást nyújt. Lehetõséget ad a mozgásigény kielégítésére, feszültség levezetésére.

Formái:

 • Kreatív mûhelyek:
  • gipszöntés,
  • kerámia, agyagozás,
  • szõnyegszövés,
  • varrás, kézimunka,
  • gyöngyfûzés,
  • festés, rajzolás,
  • szalvétatechnika,
  • képeslapkészítés,
  • makramé,
  • textilfestés.
 • Sporttevékenység:
  • mozgásos foglalkozások,
  • kondicionáló torna,
  • vetélkedõk, versenyek.
 • könyvtár, versmondás, olvasás
 • színjátszás
 • kirándulások szervezése
 • zenehallgatás, éneklés, zenélés
 • tánc
 • videó, tv
 • mozi, színház, múzeum-látogatás,
 • ünnepnapokra való felkészülés,
 • játékok
  • ügyességi
  • szellemi, sport,
  • alkotó,
  • társas,
  • szabály.