Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Időskorú

Időskorúak ellátása

Az általunk ellátott személyek családi és megszokott mikrokörnyezetükbõl részben vagy egészben véglegesen kiszakadtak. Ezért tevékenységünk célja, hogy a családias otthonhoz minél inkább közelítõ állapotot, környezetet biztosítsunk az ellátást igénylõk részére. Feladatunknak a bizalom kiépítését, kölcsönössé tételét tartjuk. Az ellátottakat autonóm személyiségnek tekintjük, akiknek joguk van alakítani életminõségüket, szabadon dönthetnek, vagy választhatnak az õket érintõ kérdésekben. Ezzel kapcsolatos feladatunk, hogy a választás valóban az ellátott érdekét szolgálja.

 • Idõskorúak: azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel továbbá az ORSZI által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek mely szerint, a napi ápolási-gondozási szükségletük a 4 órát meghaladja, vagy egyéb körülmények alapján (80 év feletti egyedül élõ, középsúlyos demens stb.) idõsek otthonába felvehetõk.
 • Az intézménybe az a 18. életévét betöltött személy is felvehetõ, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni, és ORSZI szakvéleménnyel rendelkezik.

Az ápoló, gondozó otthonban a szolgáltatás célja az ellátottak:

 • testi egészségének megõrzése, egyensúlyban tartása,
 • prevenció,
 • szellemi frissességének megõrzése, fejlesztése,
 • életminõségének javítása,
 • életkörülményeinek javítása,
 • izolációjának megelõzése, új kapcsolatok létrehozásának segítése,
 • lelki egészségének megõrzése, egyensúlyban tartása,
 • önállóságának fejlesztése,
 • aktivitásának megõrzése.

Idõskorúak ellátása Bácsborsódon, Nagybaracskán, Bácsalmáson történik, összesen 233 férõhelyen.

Bácsborsódon:
I. osztály: fennjáró osztály 40 férõhellyel (az itt élõk viszonylag jó állapotban lévõ idõs emberek, akiknek alacsony a gondozási szükséglete)

IV. osztály: fekvõbeteg-ellátó osztály 40 férõhellyel (2-4 ágyas szobákban a legmagasabb gondozási szükséglettel rendelkezõ ellátottaink kerülnek itt elhelyezésre, az itt élõk jelentõs része súlyos demencia kórképben szenved)

III. osztály: fekvõbeteg-ellátó osztály 43 férõhellyel (4 ágyas szobákban egy három ágyas szoba kivételével itt is a legmagasabb gondozási szükséglettel rendelkezõ ellátottaink kerülnek elhelyezésre, hasonlóan magas a súlyos demencia kórképben szenvedõk aránya)

V. osztály: átmeneti osztály 44 férõhellyel (itt a közepes gondozási szükséglettel rendelkezõ ellátottjaink kerülnek elhelyezésre)

Bácsalmási telephely: 50 időskorú ellátott elhelyezésére van lehetõség.

Nagybaracskai telephely: a legkisebb (igaz így a legotthonosabb is), mindössze 20 férõhelyen történik idõsek ellátása.

ellátási profilok különbségei osztályonként

Ellátottjaink ápolási-gondozási szükségletei jelentõs eltéréseket mutatnak. Az alábbi grafikon jól mutatja az egyes osztályok ellátási profilja közötti különbségeket, valamint az önellátásra nem-, vagy csak részben képes ellátottjaink magas arányát is.

Összességében csak az ellátottak 42%-a képes alapvetõ szükségleteinek - legalább részlegesen önálló kielégítésére, 58%-uk jelentõs, vagy teljes segítséget igényel a mindennapi életvitel során.

önellátási képességek

Az ellátottak átlagéletkora 71,25 év, ezen belül a férfiak kora mintegy 7-8 évvel alacsonyabb, mint a nõké. Jelenlegi ellátottjaink esetében 219 esetben 3, vagy annál több betegség áll fenn együttesen.

Intézményünkben az ellátottak állapotától függõ, személyre szabott gondozás-ápolás folyik.

A fekvõbeteg ellátó osztályokon a szükségletek szerinti modell, a fennjáró osztályon az önellátási modell érvényesül. A gondozás arra irányul, hogy az ellátott jobban megismerje önmagát, igényelje azt a gondozási tevékenységet, amelyre valójában szüksége van, de ezt önmaga ismeretek vagy akarat hiányában nem képes felismerni vagy elfogadni.

Az önellátási igények a következõk: általános igények (levegõ, folyadékbevitel, táplálékbevitel, ürítés, a tevékenység és pihenés egyensúlya, egyedüllét és társas kapcsolatok egyensúlya, a veszélyeztetõ tényezõk elhárítása), fejlõdési igények (függ az egyén fejlõdési stádiumától), betegség okozta igények.

Önellátási képesség egy szisztematikus, szándékos cselekvések eredménye, az egyén önmagának nyújtott gondoskodása. Nélkülözhetetlen, hiányában betegség vagy halál következik be. Önellátási hiány akkor lép fel, ha az önellátási igények meghaladják az önellátási képességet.