Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Fogyatékos személyek

Fogyatékos személyek ellátása

Ellátottak köre:
A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehetõ fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetõség.

Intézményünkben a középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedõ, állandó és folyamatos ápolást igénylõ személyek ápolása és gondozása történik.

Fogyatékos személyek ellátása Katymáron (50 fõ felnõtt korú) és Garán (250 fő) történik, összesen 300 férőhelyen.

Garán:

  • I. osztály: az osztályon 37 felnõtt nõ ellátottat gondozunk.
  • II. osztály: az osztályon 41 felnõtt férfi ellátottat gondozunk.
  • IV. osztály: kiskorúakat ellátó osztály, jelenleg 37 fõ ellátottal.
  • V/1. osztály: vegyes felnõtt osztály.
  • V/2. osztály: az osztályon 31 felnõtt nõellátottat gondozunk.
  • VI/1. osztály: az osztályon 27 felnõtt férfi ellátottat gondozunk
  • VI/2. osztály: vegyes felnõtt osztály.

Katymár: A telephelyen felnõtt nõ és férfi ellátottak ápolását, gondozását végezzük.

A fogyatékos személyek telephelyein elkülönítetten szervezzük meg a kiskorúak és a felnõttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását.

A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítjuk a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztõ felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.

A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy szervezzük, hogy számára az állapotának megfelelõ önállóság, döntési lehetõség biztosított legyen. A fogyatékos személy részére biztosítjuk - a fogyatékosságának megfelelõ - szinten tartó, képességfejlesztõ foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidõs tevékenység végzését is.