Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Fogyatékos személyek

Fogyatékkal élők esetén

Igénylés folyamata Kinek a feladata
Az ellátási igény felmerülése A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpntjáról Intézmény
Előgondozás Intézmény
Előzetes alapvizsgálat kezdeményezése Intézmény
Előzetes alapvizsgálat elvégzése, szakvélemény kiadása Szakértő
Vizsgálat eredményéről tájékoztatás Szakértő
Üres férőhely, sorba kerülés esetén tájékoztatás a beköltözés időpontjáról Intézmény
Beköltözés Kérelmező


Ki részesülhet ellátásban?

Középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedõ, állandó és folyamatos ápolást igénylõ személyek .

Ki kérelmezheti az ellátást?

  • A felvételi eljárást az ellátást igénylõ/hozzátartozója/törvényes képviselõje kezdeményezheti.
  • Ha az ellátást igénylõ személy cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetõség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselõjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elõ.
  • Ha a törvényes képviselõ ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal elõzetes jóváhagyása szükséges.

Mi az elõgondozás célja?

  • az elhelyezést igénybe vevõ helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevõ állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
  • a szolgáltatás biztosítása elõtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevõ részére az intézményi életre való megfelelõ felkészülés érdekében,
  • annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevõ életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
  • a szolgáltatás biztosításának elõkészítése az igénybe vevõ részére a fogadó intézményben,
  • az intézményben élõk és dolgozók felkészítése az új igénybe vevõ fogadására, az intézménybe történõ beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Mit jelent az elõzetes alapvizsgálat, milyen célból kell elvégezni?

A kijelölt szakértő speciális tesztek (PAC, Vineland, rajzvizsgálat stb.) segítségével felméri az ellátást igénylők képességeit, készségeit, a fejlesztési célokat, megállapítja, hogy az ellátott/törvényes képviselője a számára legmegfelelőbb intézményt választotta-e? Erről szakvéleményt állít ki, mely az elhelyezés feltétele.

Kapcsolattartó:
Szvétek Adrienn szociális osztályvezető (79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendő:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.