Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Fogyatékos személyek

Fogyatékkal élők esetén

Igénylés folyamata Kinek a feladata
Az ellátási igény felmerülése A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpntjáról levélben Intézmény
Előgondozás Intézmény
Előzetes alapvizsgálat kezdeményezése Intézmény
Előzetes alapvizsgálat elvégzése, szakvélemény kiadása NRSZH
Vizsgálat eredményéről tájékoztatás NRSZH
Üres férőhely, sorba kerülés esetén tájékoztatás a beköltözés időpontjáról Intézmény
Beköltözés Kérelmező


Ki részesülhet ellátásban?

Középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedõ, állandó és folyamatos ápolást igénylõ személyek .

Ki kérelmezheti az ellátást?

  • A felvételi eljárást az ellátást igénylõ/hozzátartozója/törvényes képviselõje kezdeményezheti.
  • Ha az ellátást igénylõ személy cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetõség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselõjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elõ.
  • Ha a törvényes képviselõ ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal elõzetes jóváhagyása szükséges.

Mi az elõgondozás célja?

  • az elhelyezést igénybe vevõ helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevõ állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
  • a szolgáltatás biztosítása elõtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevõ részére az intézményi életre való megfelelõ felkészülés érdekében,
  • annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevõ életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
  • a szolgáltatás biztosításának elõkészítése az igénybe vevõ részére a fogadó intézményben,
  • az intézményben élõk és dolgozók felkészítése az új igénybe vevõ fogadására, az intézménybe történõ beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Mit jelent az elõzetes alapvizsgálat, milyen célból kell elvégezni?

Az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) speciális tesztek (PAC, Vineland, rajzvizsgálat stb.) felméri az ellátást igénylők képességeit, készségeit, a fejlesztési célokat, megállapítja, hogy az ellátott/törvényes képviselője a számára legmegfelelőbb intézményt választotta-e? Erről szakvéleményt állít ki, mely az elhelyezés feltétele.

Kapcsolattartó:
Szvétek Adrienn szociális osztályvezető (79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendő:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.