Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Szenvedélybetegek

Szenvedélybetegek esetén

Felvételi eljárás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.

Igénylés folyamata Kinek a feladata
Az ellátási igény felmerülése A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpontjáról levélben Intézmény
Előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálatának kérése Intézmény
Üres férőhely, sorba kerülés esetén tájékoztatás a beköltözés időpontjáról Intézmény
Beköltözés Szükség esetén az intézmény segítséget nyújt a költöztetésben


Ki részesülhet ellátásban ?

  • 18. életévét betöltött szenvedélybeteg férfi
  • Aki a területileg illetékes fekvõbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történõ felvételt megelõzõ -, három hónapnál nem régebbi szakvéleményével rendelkezik.

Ki kérelmezheti az ellátást?

  • A felvételi eljárást az ellátást igénylõ/hozzátartozója/törvényes képviselõje kezdeményezheti.
  • Ha az ellátást igénylõ személy cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetõség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselõjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elõ.
  • Ha a törvényes képviselõ ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal elõzetes jóváhagyása szükséges.

Mi az elõgondozás célja?

  • az elhelyezést igénybe vevõ helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevõ állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
  • a szolgáltatás biztosítása elõtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevõ részére az intézményi életre való megfelelõ felkészülés érdekében,
  • annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevõ életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
  • a szolgáltatás biztosításának elõkészítése az igénybe vevõ részére a fogadó intézményben,
  • az intézményben élõk és dolgozók felkészítése az új igénybe vevõ fogadására, az intézménybe történõ beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Kapcsolattartó:
Szvétek Adrienn szociális csoportvezető(79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendő:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.