Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Ki jogosult az ellátásra?

 • Aki a 10 település egyikének lakosa: Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsalmás, Csávoly, Felsőszentiván, Katymár, Madaras, Mátételke, Rém, Tataháza
 • És szociálisan rászoruló, azaz:
  • az egyedül élõ 65 év feletti személy,
  • az egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élõ 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 • Ki kezdeményezheti az ellátást?

  Ellátást igénylõ/ törvényes képviselõje.


  Kinél történhet az ellátás kezdeményezése?

  • Gesztorintézményhez történik a kérelem benyújtása
  • A településen megbízott gondozónõknél történik a kezdeményezés


  A szolgáltatásba való bekerülés folyamata:

  • A kérelem benyújtását követõen értesítjük az ellátást igénylõt a nyilvántartásba vételrõl, az elõgondozás idejérõl.
  • A településen megbízott gondozónõ elvégzi az egyszerûsített elõgondozást, ismerteti a rendszer mûködését az ellátást igénylõvel.
  • A gesztorintézmény megvizsgálja a szociális rászorultságot.
  • A gesztorintézmény értesíti az ellátást igénylõt a készülék felszerelésének idejérõl.
  • A készülék kihelyezésre kerül, használatát ismertetjük az ellátottal.

  Kapcsolattartó:
  Szvétek Adrienn szociális osztályvezető (tel.: 79/551-250)

  Cím, ahová a kérelem elküldendõ:
  6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.