Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Térítési díjak

Intézményi térítési díjak

Az egyes ellátásokért intézményi térítési díjat kell fizetni, melyet a fenntartó határoz meg.

A térítési díj megállapításának szabályai a jogszabályok menüpontban található.

Az ellátottak jövedelmét figyelembe véve az intézmény személyi térítési díjat állapít meg. Térítési díjként az ellátott jövedelmének maximum 80%-a vonható le.

Az intézményi térítési dijak minden azonos ellátást nyújtó telephelyre érvényesek.

Ellátás megnevezése Havi intézményi térítési díj összege (Ft) Napi intézményi térítési díj összege (Ft)
Idősek otthona 87.750 - 2.925 -
Szenvedélybetegek otthona 73.200 - 2.440 -
Fogyatékos személyek otthona 92.100 - 3.070 -
  • Intézményi térítési díjak letöltés...