Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - TIOP 3.4.2-08/1-2008-0113

TIOP 3.4.2-08/1-2008-0113

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

TIOP-3.4.2-08/1-2008-0113
"A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Õszi Napfény" Integrált Szociális
és Módszertani Intézménye bácsalmási és nagybaracskai telephelyének korszerûsítése "

Projekt célja: a BKMÖ "Õszi Napfény" Integrált Szociális Intézménye bácsalmási és nagybaracskai telephelyeinek korszerûsítése, a szociális szolgáltatások minõségének javítása, az igénybe vevõk méltó életkörülményeinek megteremtése, az ágazati jogszabályokban elõírt szakszerû ellátási feltételek biztosítása, valamint a szervezet dolgozói és az ellátottak felkészítése a modernizációval járó változásokra.

Projekt keretében közvetlen célkitûzések:

 • a telephelyeken található épületek infrastrukturális állapotának minõségi javítása,
 • az ellátottak igényeinek megfelelõ akadálymentesítés megvalósítása,
 • az internet hozzáférés biztosítása,
 • az ellátottak és az intézményi szolgáltatást igénybevevõk részére szervezeten belüli ismeretbõvítés, képzés, képességfejlesztés, felkészítés a modernizációval járó változásokra, valamint
 • a mûködéshez szükséges eszközbeszerzés.

A projekt célcsoportja:

A fejlesztés közvetlen célcsoportja: a két intézményegységben élõ 66 fõ ellátott; valamint az ott alkalmazott 18 fõ szakdolgozó és 10 fõ intézményi üzemeltetési feladatokat ellátó munkatárs.

Közvetetten érintettek: a lakókörnyezetben élõk; ellátottak családtagjai; a partner szervezetek.

A fejlesztés helyszíne:
6430 Bácsalmás, Dugonics u. 35. (hrsz. 262/2.)
6527 Nagybaracska. Mohácsi u. 6. (hrsz. 699.)

A fejlesztés összes bekerülési költsége: 87.649.327 Ft.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 82.390.367 Ft.

Saját erõ: 5.258.960 Ft.

Bácsalmási telephely fejlesztésének elemei:

 • orvosi szoba és betegszoba kialakítása,
 • új nõvéröltözõ kialakítása elõtérrel, illemhellyel, valamint zuhanyzót is tartalmazó mosdóval,
 • akadálymentes illemhely kialakítása,
 • szobai kézmosók kiépítése,
 • látogatói illemhely létrehozása,
 • szélfogóval ellátott akadálymentes bejárat kialakítása,
 • nõvérhívó rendszer kiépítése,
 • 50 m3 térfogatú szennyvíztároló medence építése,
 • teherforgalom számára is igénybe vehetõ új belsõ betonút létrehozása,
 • 2 új akadálymentes parkoló kialakítása,
 • az "emelt szintû" épületszárnyban a terasz újraburkolása,
 • már meglévõ - a lakószobákat a konyha-ebédlõ épületével összekötõ- folyosón padló- és mennyezetburkolat kiépítése.

Nagybaracskai telephely fejlesztése
A tervezett beruházás során a bentlakásos szociális intézmény bõvítésére, korszerûsítésére és az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesítésre kerül sor. Elemei:

 • két új lakószoba kialakítása,
 • meglévõ vizesblokkok átalakítása, felújítása (új, korszerû szaniter berendezések beépítése)
 • zuhanyzót is tartalmazó mosdó helyiség, valamint akadálymentes illemhely létrehozása,
 • orvosi szoba, külön mosdóval és illemhellyel rendelkezõ betegszoba, valamint öltözõvel és vizesblokkal rendelkezõ nõvérszoba kialakítása,
 • többfunkciós mentálhigiénés szoba létrehozása,
 • szociális szennyvíz elvezetése zárt rendszerû szennyvízakna és hozzá kapcsolódó gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése,
 • fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.

Mindkét telephely esetében a beruházásokon túl a szükséges eszközök (berendezési tárgyak, orvosi mûszerek, színvonalasabb ellátáshoz kapcsolódó eszközök) beszerzése is megvalósul összesen 6.075.000 Ft értékben.

A projekt idõtartama: 2009. április1- 2010. március 31.

Fotódokumentáció

Bácsalmás

Bácsalmási telephely építkezés:

Bácslamási telephely beruházás után:

alaprajz bejárat közlekedő orvosi szoba parkoló mozgáskorlátozottak részére társalgó udvar

Ünnepélyes átadás Bácsalmáson:

átadás felszentelés megnyitó szalag átvágás

Nagybaracska

Nagybaracskai telephely építkezés:

Nagybaracskai telephely beruházás után:

akadálymentesítés ellátotti szoba szoba társalgó udvar új épületrész utcafronti kép

Ünnepélyes átadás Nagybaracskán:

elnöki köszöntő felszentelés megnyitó szalag átvágás

Kedvezményezett szervezet: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Õszi Napfény" Integrált Szociális Intézménye
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
Telefon: 0679/551-250, Fax: 0679/451-566
e-mail: oszinapfeny@oszinapfeny.hu
web: www.oszinapfeny.hu

Közremûködõ szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Telefon:1/273-42-50, Fax: 1/273-2580
e-mail: eutamogatas@esza.hu
web: www.esza.hu