Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Őszi Napfény Alapítvány

Őszi Napfény Alapítvány


Az Alapítvány székhelye:

6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.

Alapító:

BKMÖ Õszi Napfény Idõskorúak Szociális Otthona
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.

Az Alapítvány kezelõje:

Õszi Napfény Alapítvány Kuratóriuma

Az Alapítvány képviselõje:

a Kuratórium mindenkori elnöke, jelenleg Balázs Pálné (6454 Bácsborsód, Petõfi S. u. 13.)

Az Alapítvány célja:

A BKMÖ Õszi Napfény Integrált Szociális Intézményében elhelyezett lakók ellátásának szinten tartása, lehetõség szerinti javítása.

A szakmai munka színvonalának minél magasabb szintre emelése, a mentálhigiénés munka javítása, megvalósításához szükséges feltételek segítése. A nyert tapasztalatok feldolgozása a szakmai körökben való propagálása.

Az intézmény fejlesztése a lakók életkörülményeinek komfortosabbá tétele érdekében.


1%
Támogassa adójából Alapítványunkat!
Adószámunk: 18349159-1-03

A személyi jövedelemadó törvény alapján idén is lehetõség van adónk kétszer 1%-ának felajánlására. Az elsõ 1%-ot valamely közhasznú tevékenységet folytató alapítvány illetve társadalmi szervezet részére, és még egyszer 1%-ot valamely egyház részére lehet eljuttatni. Ehhez nem kell mást tenni, mint egy rendelkezõ nyilatkozatot kitölteni és azt a jövedelemadó-bevalláshoz mellékelni. Akinek adóját a munkahelye intézi, annak a munkahelyén kell leadnia rendelkezõ nyilatkozatát.

Ha valaki nem rendelkezik errõl a 2x1 %-ról, úgy ez az összeg is az állami költségvetésbe kerül. Ez a támogatási forma a megelõzõ években a Parlament által évenként megszavazott költségvetési támogatást váltja ki, külön terhet nem jelent, kiadást nem ró a rendelkezõkre, hiszen az adó összegét amúgy is meg kell fizetnie. Csupán arról van szó: meghatározhatjuk ezen összeg sorsát.

Intézményünk számára nagyon fontos ez a támogatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy méginkább emelni tudjuk intézményünk lakóinak életminőségét és lehetőségeit.

Ezért kérjük: SZJA-juk elsõ 1%-át Alapítványunk részére ajánlják fel. A rendelkezõ nyilatkozat kitöltése után azt egy borítékba kell tenni. A borítékon tüntesse fel nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, zárja le és a lezárást azon keresztülmenõ aláírásával hitelesítse. Ezután, ha önadózó, a beküldendõ adóbevalláshoz mellékelje, ha munkahelye intézi, adja oda az ügyintézõnek.

Köszönjük támogatását!